Data Treść Status

29 lipca 2015 r.
Przetarg nieograniczony na termomodernizacje obiektu Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu.
Nr sprawy PT.2370.2.2015
Rozstrzygnięty
10 czerwca 2013 r.
Przetarg nieograniczony na dostosowanie pomieszczeń do funkcji użytkowych w budynku gospodarczym (garażowo-magazynowym) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu.
Nr sprawy PT.2370/03/2013
Unieważniony
23 maja 2013 r.
Przetarg nieograniczony na dostosowanie pomieszczeń do funkcji użytkowych w budynku gospodarczym (garażowo-magazynowym) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu.
Nr sprawy PT.2370/02/2013
Unieważniony
30 kwietnia 2013 r.
Przetarg nieograniczony na dostosowanie pomieszczeń do funkcji użytkowych w budynku gospodarczym (magazynowo-garażowym) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu.
Nr sprawy PT.2370/01/2013
Unieważniony
09 grudnia 2010 r.
Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu specjalnego do wsparcia działań przeciwpowodziowych dla Komendy Powiatowej PSP w Zwoleniu.
Nr sprawy PT-2370/01/2010
Rozstrzygnięty
21 września 2009 r.
Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno - ekologicznych na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Zwoleniu.
Nr sprawy PT-2370/5/09
Rozstrzygnięty
12 września 2009 r.
Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno - ekologicznych na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Zwoleniu.
Nr sprawy PT 2370/3/09
Unieważniony
13 stycznia 2009 r.
Księga Zamówień Publicznych