CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ
NA TERENIE POWIATU ZWOLEŃSKIEGO


I. Charakterystyka ogólna powiatu.

Powiat Zwoleń jest terenem typowo rolniczym. Zajmuje powierzchnię 571 km2.

1. Lasy - zajmują powierzchnię 8529 ha, tj. (14,88% powierzchni ogólnej),w tym:

   a. lasy państwowe 3 707 ha,    b. lasy prywatne 4 822 ha.

2. Wody (stojące, płynące) - 288 ha, - 0,50 % ogólnej powierzchni powiatu.

3. Użytki rolne - 45 564 ha, - 79,5 % ogólnej powierzchni powiatu.

4. Nieużytki - 605 ha - 1,04 % ogólnej pow. powiatu.

5. Inne tereny - 2 328 ha - 4,06 % pow. ogólnej powiatu.

Powiat zamieszkuje 36 905 osób z tego 29 122 (78,9%) zamieszkuje tereny wiejskie. Średnia gęstośc zaludnienia wynosi 64 osób/km2. Administracyjnie powiat tworzy miasto Zwoleń i 5 gmin - Zwoleń, Policzna, Kazanów, Przyłęk i Tczów. Największe zaludnienie występuje na terenie gminy i miasta Zwoleń - 15 350 osób (41,5 % ogólnej liczby mieszkańców), samo miasto Zwoleń liczy 7 859 osób (21,3% ogólnej liczby mieszkańców)


II. Podstawowe zagrożenia występujące w powiecie.