KONTAKTPOWIATOWE STANOWISKO KIEROWANIA
tel. 48 676 30 34
e-mail: zwolen@mazowsze.straz.plDOWÓDCA JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ
tel. 48 676 57 23
e-mail: jrg@kppsp.zwolen.pl

ZASTĘPCA DOWÓDCY
tel. 48 676 57 15
e-mail: zastepca.dowodcy@kppsp.zwolen.plNACZELNIK WYDZIAŁU OPERACYJNEGO
tel. 48 676 57 13
e-mail: przwolen@mazowsze.straz.plSTARSZY SPECJALISTA DS. KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH
tel. 48 676 57 17
e-mail: prewencja@kppsp.zwolen.plGŁÓWNA KSIĘGOWA
tel. 48 676 57 14
e-mail: finanse@kppsp.zwolen.plKIEROWNIK SEKCJI DS. ORGANIZACYJNO-KADROWYCH
tel. 48 676 57 18
e-mail: kadry@kppsp.zwolen.pl

SEKRETARIAT
STARSZY SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNYCH
tel. 48 676 30 34
e-mail: sekretariat@kppsp.zwolen.plSTARSZY SPECJALISTA DS. KWATERMISTRZOWSKICH
tel. 48 676 57 16
e-mail: kwatermistrz@kppsp.zwolen.pl

TECHNIK
tel. 48 676 57 16
e-mail: technik@kppsp.zwolen.pl