Podpis elektroniczny

W świetle przepisów prawa, a w pierwszej kolejności wymaganiom zawartym w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 01. 130. 1450 z późn. zm.) organy administracji zobowiązane są przyjmować wnioski i podania opatrzone podpisem elektronicznym.

Komenda Powiatowa Państowej Straży Pożarnej w Zwoleniu zapewnia możliwość przesyłania pism i podań opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy ePUAP bezpośbednio z przeglądarki internetowej.